Säännöt

1. Arvonnan järjestäjät

Ravintola Muru, Fredrikinkatu 41, 00120 Helsinki ja Cityshoppari, Naisten Kaupunki Markkinointi & Kustannus Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Myöhemmin “arvonnan järjestäjät”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaa voi osallistua kilpailun kampanjasivulla osoitteessa: 

https://www.murudining.fi/voita-illallinen-kuudelle

Arvontaan tulee ilmoittautua 30.6.2022 klo 12.00 mennessä. Osxallistuessasi kampanjasivulla liityt sekä ravintola Murun ja Cityshopparin uutiskirjeen tilaajaksi.

Vaihtoehtoisesti arvontaan voi osallistua lähettämällä vapaamuotoinen osallistumisilmoitus yhteystietoineen postitse järjestäjän osoitteeseen. Postitse osallistuessa järjestäjä huomioi osallistumisilmoitukset, jotka ovat saapuneet 20.6.2022 mennessä. 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Kullekin osallistujalle luodaan henkilökohtainen kutsulinkki, jolla voi kutsua ystäviä mukaan arvontaan. Jokainen kutsusta osallistunut rekisteröityy hänelle kutsun lähettäneen referoimaksi.

3. Arvonnan suorittaminen

Palkinnot arvotaan 30.6.2022.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä voittajiin heidän antamallaan sähköpostilla. Mahdollisesta virheestä sähköpostin muodosssa on vastuussa arvontaan osallistunut henkilö – ei arvonnan järjestäjä. Voittajien tulee ilmoittaa itsestään 10.7.2022 klo 10:00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä voi arpoa uuden voittajan/voittajat.

4. Palkinnot

Arvotaan yksi voittaja. Palkintoina on:

Kuuden hengen täysi illallinen ravintola Murussa

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Rekisteriselosteet löydät täältä: https://www.murudining.fi/tietosuojarekisteri/ ja https://cityshoppari.fi/rekisteriseloste/

7. Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa ravintola Muru ja Cityshoppari, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista ravintola Murun ja Cityshopparin hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä ravintola Murun ja Cityshopparin hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.